Sve promjene u obračunu plaća u 2024. na jednom mjestu

Od 1. siječnja 2024. na snagu stupa “Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak” NN 114/2023. Zato vam donosimo sistematizirani popis promjena koje se odnose na obračun plaća, a koji će biti u primjeni za isplate od 1. siječnja 2024. godine. Promjena osnovice za izračun osnovnog osobnog odbitka i promjena koeficijenata za izračun […]

Od 1. siječnja 2024. na snagu stupa “Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak” NN 114/2023. Zato vam donosimo sistematizirani popis promjena koje se odnose na obračun plaća, a koji će biti u primjeni za isplate od 1. siječnja 2024. godine.

 • Promjena osnovice za izračun osnovnog osobnog odbitka i promjena koeficijenata za izračun uvećanja osobnog odbitka po osnovi djece/uzdržavanih članova obitelji/invalidnosti
 • Promjena mjesečnih/godišnjih iznosa neoporezivih primitaka koji se mogu isplatiti
 • Ukidanje prireza porezu na dohodak
 • Uvođenje pojma NIŽE i VIŠE stope poreza na dohodak
 • Varijabilne stope poreza na dohodak
 • Šifrarnik aktualnih stopa poreza na dohodak
 • Novi granični iznos za primjenu niže stope poreza na dohodak i za primjenu više stope poreza na dohodak
 • Reguliranje isplata napojnica evidentiranih u sustavu fiskalizacije

 

Promjena osnovice za izračun osnovnog osobnog odbitka i promjena koeficijenata za izračun uvećanja osobnog odbitka po osnovi djece/uzdržavanih članova obitelji/invalidnosti

Za isplate od 1. siječnja 2024. propisuje se jedinstvena osnovica u iznosu od 560,00 eura za izračun osnovnog osobnog odbitka i za izračun uvećanja odbitka po osnovi djece/uzdržavanih članova obitelji/invalidnosti te koeficijenti za izračun uvećanja olakšice po osnovi djece/uzdržavanih članova/invalidnosti.

R.BR. Osnova za uvećanje
osnovnog osobnog odbitka
NOVI KOEFICIJENTI OD 1.1.2024. Mjesečni iznos
(u eurima)
1.  Uzdržavani članovi uže obitelji  0,5 (staro do 31.12.23. = 0,7) 280
2.  Prvo uzdržavano dijete  0,5 (staro do 31.12.23. = 0,7) 280
3.  Drugo uzdržavano dijete  0,7 (staro do 31.12.23. = 1,0) 392
4.  Treće uzdržavano dijete  1,0 (staro do 31.12.23. = 1,4) 560
5.  Četvrto uzdržavano dijete  1,4 (staro do 31.12.23. = 1,9) 784
6.  Peto uzdržavano dijete  1,9 (staro do 31.12.23. = 2,5) 1064
7.  Šesto uzdržavano dijete  2,5 (staro do 31.12.23. = 3,2) 1400
8.  Sedmo uzdržavano dijete  3,2 (staro do 31.12.23. = 4,0) 1792
9.  Osmo uzdržavano dijete  4,0 (staro do 31.12.23. = 4,9) 2240
10.  Deveto uzdržavano dijete  4,9 (staro do 31.12.23. = 5,9) 2744
11.  Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se  uvećava za 1,1 … više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete
12.  Invalidnost poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta 0,3 (staro do 31.12.23. = 0,4) 168
13.  Invalidnost utvrđena po jednoj osnovi 100 % i/ili korištenje, na temelju posebnih propisa,  prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika odnosno prava na osobnu  invalidninu, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta. Korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka po ovoj osnovi isključuje korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka iz r. br. 12. 1,0 (staro do 31.12.23. = 1,0) 560

 

Promjena mjesečnih/godišnjih iznosa neoporezivih primitaka koji se mogu isplatiti

Za premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja se mijenja dozvoljeni neoporezivi iznos sa  66,37 / 796,44  eura mjesečno/godišnje na 67,00 / 804,00 eura mjesečno/godišnje. 

Ukidanje prireza porezu na dohodak

Za isplate od 1. siječnja 2024. prestaje se obračunavati prirez porezu na dohodak. Prirez se izostavlja iz obračuna plaća, obračuna drugog dohotka, obračuna poreza na dohodak od kapitala i u svim drugim obračunima u kojima smo do sada bili obavezni obračunavati prirez porezu na dohodak.

Uvođenje pojma NIŽE i VIŠE stope poreza na dohodak

Od 1. siječnja 2024. godišnji porez na dohodak plaća se po nižoj stopi na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura te po višoj stopi na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura. Dakle više nemamo fiksne, propisane stope poreza na dohodak. Iste određuju tijela jedinica lokalne samouprave. 

Varijabilne stope poreza na dohodak

Kao nadoknadu gubitka prihoda koji je,  za jedinice lokalne samouprave,  nastao zbog ukidanja prireza na dohodak zakonodavac je uveo mogućnost da gradovi/općine svojom odlukom zadaju višu i nižu stopu poreza na dohodak određenom opsegu. Za grad/općinu koja do 30.11. ne donese odluku o zadavanju niže i više stope poreza na dohodak niža stopa poreza na dohodak je 20%, a viša stopa poreza na dohodak je 30%.

U nastavku donosimo točke Zakona kojima se definira opseg promjena niže i više stope poreza na dohodak koje mogu, svojom odlukom, donositi jedinice lokalne samouprave. Odluku jedinice samouprave moraju donijeti najkasnije do kraja studenoga tekuće godine da bi mogla ići u primjenu od 1. siječnja sljedeće godine. 

 • (2) Predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom propisati visine poreznih stopa u granicama propisanim ovim Zakonom, i to:
  • 1. općina – nižu stopu u granicama od 15 % do 22 % te višu stopu u granicama od 25 % do 33 %
  • 2. grad s manje od 30.000 stanovnika nižu stopu u granicama od 15 % do 22,40 % te višu stopu u granicama od 25 % do 33,60 %
  • 3. grad s više od 30.000 stanovnika nižu stopu u granicama od 15 % do 23 % te višu stopu u granicama od 25 % do 34,50 %
  • 4. Grad Zagreb nižu stopu u granicama od 15 % do 23,60 % te višu stopu u granicama od 25 % do 35,40 %.
Novi granični iznos za primjenu niže stope poreza na dohodak i za primjenu više stope poreza na dohodak
 • Niža stopa poreza na dohodak primjenjuje se na poreznu osnovicu 
  • do 4.200 eura mjesečno
  • do 50.400 eura godišnje
 • Viša stopa poreza na dohodak primjenjuje se na poreznu osnovicu 
  • preko 4.200 eura mjesečno
  • preko 50.400 eura godišnje

Izvor: https://www.obracun-placa.com/index.php/obracun-placa/porez-na-dohodak-od-01-01-2024/#varijabilni_porez_na_dohodakKontakt

Tražite profesionalni tim za vođenje knjigovodstva vaše tvrtke?

Odmah nas kontaktirajte za savjet i ponudu!

Ostale objave

Kako do potvrde o visini dohotka?

Kako do potvrde o visini dohotka?

Obrazac IP ukinut je još 2019., a zadnja obveza poslodavca bila je sastaviti i uručiti radnicima IP obrazac za 2018. do 31.1.2019. Iako je ukinut, i sada vrlo često radnici od poslodavca traže izdavanje IP obrazaca. Najčešće kao prilog  dokumentaciji za kreditne...

Poduzetnička akademija u Razvojnom centru Ličko-senjske županije

Poduzetnička akademija u Razvojnom centru Ličko-senjske županije

Razvojni centar Ličko-senjske županije započeo je novu 2024. godinu s ciklusom radionica za poduzetnike početnike ili one koji to tek planiraju postati. Na Poduzetničkoj akademiji sudjelovala je naša Ljiljana Sedak-Benčić s temama Pokretanje poslovanja te...

Knjigovodstvene usluge krojene po vašoj mjeri

Knjigovodstveni servis u Zagrebu na kojeg se možete osloniti