Odluka o proširenju kolektivnog ugovora graditeljstva

Odluka o proširenju kolektivnog ugovora graditeljstva koja je stupila na snagu 01. studenog 2022.g.   Odlukom se primjena Kolektivnog ugovora proširuje na sve poslodavce i radnike u djelatnosti graditeljstva, odnosno na sve djelatnosti iz područja F koji uključuje odjeljke 41 do 43.  U nastavku su značajnije odredbe Kolektivnog ugovora graditeljstva:  Probni rad  do trećeg stupnja stručne […]

Odluka o proširenju kolektivnog ugovora graditeljstva koja je stupila na snagu 01. studenog 2022.g.  

Odlukom se primjena Kolektivnog ugovora proširuje na sve poslodavce i radnike u djelatnosti graditeljstva, odnosno na sve djelatnosti iz područja F koji uključuje odjeljke 41 do 43. 

U nastavku su značajnije odredbe Kolektivnog ugovora graditeljstva: 

Probni rad 

 • do trećeg stupnja stručne spreme ne može se ugovoriti u trajanju dužem od 2 mjeseca 
 • za ostale radnike do 6 mjeseci  
 • ako je ugovoren probni rad otkazni rok je najmanje 7 dana 

Godišnji odmor – dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako da se na osnovicu od 4 tjedna dodaje još najmanje: 

 • Za svakih navršenih 4 godine radnog staža – za  1 dan 
 • Radniku invalidu rada i invalidu domovinskog rata s preko 50% invaliditeta – za 5 dana 
 • Radniku roditelju s dvoje ili više djece do 7 godina života – za 2 dana 
 • Ukupno trajanje godišnjeg odmora radnika ne može iznositi više od 5 tjedana 

Pravo na plaćeni dopust za važne osobne potrebe 

 • sklapanje braka – 3 radna dana 
 • rođenje djeteta – 2 radna dana 
 • smrti bračnog supružnika, djeteta ili roditelja – 4 radna dana 
 • smrti roditelja bračnog supružnika, djedova i baka, braće i sestara – 1 radni dan 
 • selidbe u isto ili drugo mjesto 1 radni dan 
 • uklanjanje štetnih posljedica elementarnih nesreća na stambenim i gospodarskim objektima  4 radna dana 
 • teške bolesti člana uže obitelji (roditelji, djeca) izvan mjesta stanovanja 2 radna dana 
 • u slučaju dobrovoljnog darivanja krvi 
 • u slučaju dobrovoljnog darivanja krvi – 1 radni dan  
 • U slučaju dobrovoljnog darivanja krvi radnik ostvaruje pravo na slobodan dan na dan darivanja, a ako to nije moguće jer je krv darovao u terminu poslije posla, ostvaruje pravo na slobodan dan u tijeku kalendarske godine sukladno dogovoru s poslodavcem 
 • Ukoliko navedene okolnosti nastupe kada se radnik nalazi izvan procesa rada zbog korištenja godišnjeg odmora, bolovanja, neplaćenog dopusta ili drugih opravdanih razloga, prava iz stavka 1. ovog članka ne mogu se prenositi 

Osnovna najmanja plaća 

 • Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove utvrđuje se u mjesečnom iznosu 5.100,00 kuna 
 • Iznos najniže osnovne plaće utvrđuje se u Tarifnim stavovima u bruto iznosu 

Dodatak za radni staž 

 • Osnovna plaća radnika povećava se za svaku navršenu godinu radnog staža kod poslodavca 0,5% 

Dodatak za otežane uvjete rada 

 • Osnovna plaća radnika povećat će se za sate rada kada radnik povremeno radi u uvjetima rada težim od normalnih uvjeta rada radnog mjesta na koje je stalno raspoređen i za koje mu je utvrđena osnovna plaća. 

I – UTJECAJ OKOLINE – dodatak na osnovnu plaću najmanje 5 % 

 • rad na temperaturi ispod -5ºC ili iznad 35ºC, rad u uvjetima nagle i učestale promjene okolne temperature; rad uz buku veću od dozvoljene i kada su propisana zaštitna sredstva; rad na strojevima sa jačom vibracijom u radu; rad sa sredstvima ili u okolini s pojačanim zračenjem, a gdje su propisana zaštitna sredstva; rad u okolini zasićenoj štetnim parama, plinovima, prašinom, a gdje su propisana osobna zaštitna sredstva. 

II – FIZIČKA I PSIHIČKA OPTEREĆENJA 

 • rad na visini iznad 25 m (fasadne skele, otvorene skele i sl.) – 15% 
 • rad na dubini u uskim kanalima i rovovima dubljim od 3 m – 10% 
 • rad na visećim skelama – 25% 
 • rad na izbijanju i pograđivanju tunela gdje je pograđa potrebna – 40% 
 • radovi u tunelu kada je postavljena podgrađa ili ona nije potrebna – 30% 
 • punjenje i paljenje mina – 25% 
 • kesonski i ronilački radovi – 50%. 

 

Dodaci na plaću 

 • Za prekovremeni rad cijena sata rada radnika povećava se za 30 % 
 • Prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od 250 sati godišnje 
 • Za noćni rad cijena sata rada radnika povećava se za 30 % 
 • Za rad nedjeljom cijena sata rada radnika povećava se za 30 % 
 • Za dan Uskrsa, blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom za 50 % 
 • Za rad u drugoj smjeni cijena sata rada radnika povećava se za 10% 

Prigodne nagrade  

 • Radnik ima pravo na prigodnu nagradu u visini od 2.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da radnik u tekućoj godini stječe pravo na puni godišnji odmor 
 • Iznos prigodne nagrade iz stavka 1. ovog članka se utvrđuje razmjerno u slučaju stečenog prava na razmjerni dio godišnjeg odmora, osim ako radnik tekuće godine ide u mirovinu kada ima pravo na ukupni iznos prigodne nagrade. 
 • Prigodna nagrada se u pravilu isplaćuje s plaćom za mjesec u kojem se koristi pretežiti dio godišnjeg odmora, ali ne prije 30. lipnja za tekuću godinu. 
 • Radnik ima pravo na prigodnu nagradu – božićnicu u visini 600,00 kuna koja se isplaćuje u mjesecu prosincu tekuće godine. 

Dnevnice i troškova prijevoza  

 • Radnik koji je upućen na službeno putovanje u zemlji ima pravo na dnevnicu i na naknadu putnih troškova. Puni iznos dnevnice je 150,00 do 200,00 kuna 
 • Dnevnica za rad na terenu iznosi od 130,00 kn do 200,00 kn ako radnik boravi na terenu (ne putuje svaki dan kući), a ako putuje svaki dan kući, dnevnica za rad na terenu iznosi od  80,00 do 130,00  kuna dnevno 
 • Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza javnim prometom prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte. 
 • U slučajevima kada ne postoji javni prijevoz ili poslodavac ne osigura prijevoz svojim vozilima, za svaki dan rada radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u iznosu 1,20 kn po kilometru u oba smjera 

Ostale naknade 

 • Učenicima i studentima na obveznoj praksi pripada za vrijeme prakse nagrada u visini od 600,00 – 1.250,00 kuna mjesečno, odnosno srazmjerno vremenu provedeno na praksi 
 • Kad radnik stekne uvjete i ostvari pravo na mirovinu pripada mu pravo na otpremninu u visini od 8.000,00 kuna. 
 • Radnik ili njegova obitelj ima pravo na solidarnu pomoć u sljedećim slučajevima: 
 • smrti radnika u visini od najmanje 7.500,00 kuna 
 • smrti člana uže obitelji u visini od najmanje 3.000,00 kuna 
 • Radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekidni radni staž navršen kod istog poslodavca za navršenih: 
 • 10 godina radnog staža od najmanje 1.500,00 kuna 
 • 15 godina radnog staža od najmanje 2.000,00 kuna 
 • 20 godina radnog staža od najmanje 2.500,00 kuna 
 •  25 godina radnog staža od najmanje 3.000,00 kuna 
 • 30 godina radnog staža od najmanje 3.500,00 kuna 
 • 35 godina radnog staža od najmanje 4.000,00 kuna 
 • 40 godina radnog staža od najmanje 5.000,00 kuna 

Otkaz ugovora o radu  

 • U slučaju da jedna od strana krši obveze koje je preuzela ovim Ugovorom ili u slučaju promijenjenih okolnosti, druga strana može Ugovor otkazati ili tražiti izmjene i dopune pojedinih odredbi Ugovora 
 • Otkaz je potrebno drugoj strani prethodno najaviti u roku koji ne može biti kraći od 3 mjeseca. Po otkazivanju Ugovora, svaka strana može tražiti zaključivanje novog Ugovora 

 

Pročitajte cijelu odluku: Kolektivni ugovor graditeljstva  

Odluka o proširenju primjene kolektivnog ugovora graditeljstva

Preuzimanje tablice tarifa:

Grupa složenosti  Poslovi – radna mjesta  Osnovna plaća u kunama / bruto 
Po satu  Mjesečno 
I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtjeva posebno obrazovanje  Transportni radnik, pomoćni radnik, čistač, domar, čuvar, zaštitar, dostavljač  29,31 kn 5.100,00 kn
II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadaće, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstva  PKV građevinski radnici, pomoćni priučeni radnici svih struka, pomoćnik strojarskog montera, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, pomoćni kuhar, sobarica, telefonist na telefonskoj centrali  31,61 kn 5.500,00 kn
III. grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova  KV građevinski radnik početnik (zidar,tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter zamontažu skela, zavarivač, asfalter, montersuhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar,soboslikar, bravar, automehaničar), KVradnik ostalih struka – početnik, geobušač, strojar lakšeg građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, tehnički crtač, laborant, administrator, pomoćni knjigovođa, skladištar, kuhar,konobar  34,48 kn 6.000,00 kn
IV. a grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju  KV građevinski radnici svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar,limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, elekričar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), vozač teretnog motornog vozila, vozač autobusa, univerzalni strojarski monter, monter plino-energetskih postrojenja, strojar građevinskih strojeva, rukovatelj toranjskom dizalicom, rukovatelj betonare, građevinski laborant, pomoćni kalkulant, tehničar na gradilištu, blagajnik, glavni kuhar, komercijalista  37,36 kn 6.500,00 kn
IV. b grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanju KV građevinski radnik svih struka (zidar,tesar, monter  oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), tehničar gradilišta, rukovatelj toranjskom dizalicom, majstor za sanaciju A-B konstrukcija, tehničar geobušenja, geometar, tehničar prerade drva, knjigovođa, računalni operater, referent platnog prometa, referent nabave, prodaje, referent kalkulacija, referent kadrovskih poslova i drugi administrativni referenti i sl.  40,23 kn 7.000,00 kn
V. a grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka VKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), strojar teških građevinskih strojeva – (bagera, gredera, valjaka, utovarivača, finišera, freza za iskope u tunelima) vozač teških teretnih vozila, vozač autobusa, poslovođa jednostavnih objekata, ili postrojenja ili radiona, kalkulant, glavni knjigovođa  42,24 kn 7.350,00 kn
V. b grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka VKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, rukovatelj građevinskim strojem – specijalist, vozač teškog teretnog vozila – specijalist, pećar, predradnik / brigadir, poslovođa gradilišta početnik,poslovođa montaže, poslovođa završnih radova, poslovođa održavanja, informatičar, samostalni kalkulant, samostalni referenti..  44,11 kn 7.675,00 kn
VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju  VKV građevinski radnik – majstor svih zanimanja, poslovođa gradilišta, poslovođa, pomoćnik rukovoditelja gradilišta, voditelj manje složenih radova, rukovoditelj gradilišta manjeg objekta, voditelj radova, voditelj tima kalkulanata, stručnjak zaštite na radu  46,41 kn 8.075,00 kn 
VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područja  Voditelj građenja, rukovoditelj pogona, rukovoditelj mehanizacije i transporta, projektant, voditelj odsjeka u pratećim službama, geodeta, pravnik i dr. stručnjaci 49,28 kn 8.575,00 kn
VIII. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadataka  Voditelj građenja, rukovoditelj složenog pogona, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela; kalkulacija, knjigovodstva, komercijale, financija, pravnih poslova, pripreme rada i sl.  55,03 kn 9.575,00 kn
IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova  Voditelj građenja vrlo složenog gradilišta, glavni inženjer gradilišta, samostalni projektant 57,47 kn 10.000,00 kn 
X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove zadatke, istraživački rad, itd.  Voditelj projekata, odgovorni rukovoditelj poslovanja sektora  66,09 kn 11.500,00 kn 
XI. grupa poslova  Član Uprave, direktor, vlasnik obrta i druge osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta  86,21 kn 15.000,00 kn 

 

Kontakt

Tražite profesionalni tim za vođenje knjigovodstva vaše tvrtke?

Odmah nas kontaktirajte za savjet i ponudu!

Ostale objave

Kako do potvrde o visini dohotka?

Kako do potvrde o visini dohotka?

Obrazac IP ukinut je još 2019., a zadnja obveza poslodavca bila je sastaviti i uručiti radnicima IP obrazac za 2018. do 31.1.2019. Iako je ukinut, i sada vrlo često radnici od poslodavca traže izdavanje IP obrazaca. Najčešće kao prilog  dokumentaciji za kreditne...

Poduzetnička akademija u Razvojnom centru Ličko-senjske županije

Poduzetnička akademija u Razvojnom centru Ličko-senjske županije

Razvojni centar Ličko-senjske županije započeo je novu 2024. godinu s ciklusom radionica za poduzetnike početnike ili one koji to tek planiraju postati. Na Poduzetničkoj akademiji sudjelovala je naša Ljiljana Sedak-Benčić s temama Pokretanje poslovanja te...

Knjigovodstvene usluge krojene po vašoj mjeri

Knjigovodstveni servis u Zagrebu na kojeg se možete osloniti