Kolektivni ugovor ugostiteljstva – Odluka o proširenju na sve poslodavce u djelatnosti ugostiteljstva

Nakon što je zaključen Kolektivni ugovor ugostiteljstva koji se primjenjuje od 01. travnja 2022.g., 31. svibnja je donesena i Odluka o proširenju kolektivnog ugovora ugostiteljstva. Ova odluka je stupila na snagu 01. lipnja 2022.g. Odlukom se primjena Kolektivnog ugovora proširuje na sve poslodavce i radnike u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, odnosno […]

Nakon što je zaključen Kolektivni ugovor ugostiteljstva koji se primjenjuje od 01. travnja 2022.g., 31. svibnja je donesena i Odluka o proširenju kolektivnog ugovora ugostiteljstva. Ova odluka je stupila na snagu 01. lipnja 2022.g.

Odlukom se primjena Kolektivnog ugovora proširuje na sve poslodavce i radnike u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, odnosno na sve djelatnosti iz odjeljaka 55 i 56.

U nastavku su značajnije odredbe Kolektivnog ugovora ugostiteljstva:

 • Probni rad – ovisno o složenosti poslova može se ugovoriti u trajanju od 2 do 6 mjeseci, u tom slučaju otkazni rok je najmanje 7 dana
 • Godišnji odmor – dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako da se na osnovicu od 4 tjedna dodaje još najmanje:
  • Prema složenosti poslova od 1 do 4 dana
  • Prema radnom stažu 1 dan na svakih 6 godina radnog staža
  • S osnove invalidnosti i tjelesnog oštećenje 1 dan
  • Samohrani roditelj 2 dana
 • Pravo na plaćeni dopust za važne osobne potrebe
  • Sklapanje braka – 5 dana
  • Rođenje djeteta – 3 dana
  • Smrt supružnika, životnog partnera, roditelja, djece – 7 dana
  • Smrt braće, sestara, djedova, baka te roditelja, braće, sestara supružnika ili životnog partnera – 2 dana
  • Selidbe – 2 dana
  • Teže bolesti i liječenja člana uže obitelji – 3 dana
  • Elementarne nepogode većih razmjera – 5 dana
  • Dobrovoljno darivanje krvi (svako darivanje) – 1 dan
  • Školovanje, osposobljavanje i obrazovanje – 6 dana
 • Osnovna najmanja plaća
  • Jednostavni poslovi – npr. čistačica, spremačica, servir, portir, nosač prtljage – 4.687,50 kn
  • Manje zahtjevni poslovi – npr. sobarica, pomoćni konobar, pomoćni kuhar, pomoćni recepcionar, pomoćni slastičar – 4.800,00 kn
  • Zahtjevni poslovi – npr. konobar, kuhar, slastičar, recepcionar – 5.400,00 kn
  • Vrlo zahtjevni poslovi – npr. konobar specijalist, kuhar specijalist – 6.400,00 kn
 • Dodaci na plaću
  • Povećanje osnovne plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu ukupnog radnog staža
  • Povećanje za otežane uvjete rada od 5 do 20% osnovne plaće
  • Rad blagdanom i neradnim danom – 50%
  • Rad nedjeljom – 30%
  • Noćni rad – 30%
  • Rad u drugoj smjeni – 10%
  • Dvokratni rad – 10%
  • Prekovremeni rad – 50%
 • Jubilarne nagrade – poslodavac je dužan radniku isplatiti jubilarnu nagradu za neprekidni radni staž kod istog poslodavca, najmanje u visini najviših neoporezivih iznosa prema poreznim propisima
 • Naknada troškova prijevoza – radnik ima pravo na pokriće troškova prijevoza na posao i s posla od strane poslodavca
 • Dar djetetu – poslodavac je dužan jednom godišnje radniku, koji ima dijete do 15 godina života, osigurati prigodni dar ili isplatiti novac za dar najmanje u visini najvišeg neoporezivog iznosa utvrđenog poreznim propisima
 • Otkaz ugovora o radu – ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok utvrđuje se u dužini polovice otkaznih rokova utvrđenih zakonom, osim kada radnik ima osobito važan razlog za otkaz ugovora, u kojem slučaju otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana.

Kolektivni ugovor ugostiteljstva:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_50_638.html

Odluka o proširenju primjene kolektivnog ugovora ugostiteljstva:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_58_837.html

Kontakt

Tražite profesionalni tim za vođenje knjigovodstva vaše tvrtke?

Odmah nas kontaktirajte za savjet i ponudu!

Ostale objave

Kako do potvrde o visini dohotka?

Kako do potvrde o visini dohotka?

Obrazac IP ukinut je još 2019., a zadnja obveza poslodavca bila je sastaviti i uručiti radnicima IP obrazac za 2018. do 31.1.2019. Iako je ukinut, i sada vrlo često radnici od poslodavca traže izdavanje IP obrazaca. Najčešće kao prilog  dokumentaciji za kreditne...

Poduzetnička akademija u Razvojnom centru Ličko-senjske županije

Poduzetnička akademija u Razvojnom centru Ličko-senjske županije

Razvojni centar Ličko-senjske županije započeo je novu 2024. godinu s ciklusom radionica za poduzetnike početnike ili one koji to tek planiraju postati. Na Poduzetničkoj akademiji sudjelovala je naša Ljiljana Sedak-Benčić s temama Pokretanje poslovanja te...

Knjigovodstvene usluge krojene po vašoj mjeri

Knjigovodstveni servis u Zagrebu na kojeg se možete osloniti