Koje su promjene u iznosima neoporezivih primitaka u 2024. godini?

Razdoblje za isplatu neoporezivih primitaka zaposlenih koji se odnose na 2023. godinu još su uvijek u trajanju pa, ako još uvijek niste, do kraja godine možete ih isplatiti svojim zaposlenicima. Ujedno, došlo je do promjene u iznosima neoporezivih primitaka pa vas obavještavamo o novim, povećanim iznosima neoporezivih primitaka koji će se moći isplatiti od 1. siječnja […]

Razdoblje za isplatu neoporezivih primitaka zaposlenih koji se odnose na 2023. godinu još su uvijek u trajanju pa, ako još uvijek niste, do kraja godine možete ih isplatiti svojim zaposlenicima.

Ujedno, došlo je do promjene u iznosima neoporezivih primitaka pa vas obavještavamo o novim, povećanim iznosima neoporezivih primitaka koji će se moći isplatiti od 1. siječnja 2024. godine. Posljednjim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak izmijenjeni su, pored ostalog, i novčani iznosi iz članka 6. i 7. Pravilnika koji su povećani, a neka od njih donosimo u tablici usporedbe za 2023. i 2024., koja će vam biti korisna tijekom cijele godine!

 neoporezivi primitak 2023.g. 2024.g. uvećanje
Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) – godišnje 663,62 € 700,00 € 36,38 € 5,48%
Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) – godišnje 132,73 € 140,00 € 7,27 € 5,48%
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu 26,55 € 30,00 € 3,45 € 12,99%
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe po prijeđenom kilometru 0,40 € 0,50 € 0,10 € 25,00%
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) – godišnje 995,43 € 1.120,00 € 124,57 € 12,51%
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika (100,00 € mjesečno) 796,44 € 1.200,00 € 403,56 € 50,67%
Troškovi prehrane nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena – godišnje 1.592,67 € 1.800,00 € 207,33 € 13,02%
Dar u naravi (roba i usluge) 132,72 € 133,00 € 0,28 € 0,21%
Stipendije – neoporezive do propisanog iznosa; ne ulaze u cenzus uzdržavanog člana bez obzira na visinu – mjesečno 232,27 € 560,00 € 327,73 € 141,10%
Športske stipendije – neoporezive do propisanog iznosa; ne ulaze u cenzus uzdržavanog člana bez obzira na visinu – mjesečno 232,27 € 560,00 € 327,73 € 141,10%
Nagrade za športska ostvarenja – godišnje 2.654,48 € 2.800,00 € 145,52 € 5,48%
Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima – mjesečno 232,27 € 560,00 € 327,73 € 141,10%
Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu  1.327,24 € 1.400,00 € 72,76 € 5,48%
Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca 862,71 € 896,00 € 33,29 € 3,86%
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam godišnje 331,81 € 400,00 € 68,19 € 20,55%
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose do 4,00 € po danu rada od kuće, a najviše do 70,00 € mjesečnoKontakt

Tražite profesionalni tim za vođenje knjigovodstva vaše tvrtke?

Odmah nas kontaktirajte za savjet i ponudu!

Ostale objave

Kako do potvrde o visini dohotka?

Kako do potvrde o visini dohotka?

Obrazac IP ukinut je još 2019., a zadnja obveza poslodavca bila je sastaviti i uručiti radnicima IP obrazac za 2018. do 31.1.2019. Iako je ukinut, i sada vrlo često radnici od poslodavca traže izdavanje IP obrazaca. Najčešće kao prilog  dokumentaciji za kreditne...

Poduzetnička akademija u Razvojnom centru Ličko-senjske županije

Poduzetnička akademija u Razvojnom centru Ličko-senjske županije

Razvojni centar Ličko-senjske županije započeo je novu 2024. godinu s ciklusom radionica za poduzetnike početnike ili one koji to tek planiraju postati. Na Poduzetničkoj akademiji sudjelovala je naša Ljiljana Sedak-Benčić s temama Pokretanje poslovanja te...

Knjigovodstvene usluge krojene po vašoj mjeri

Knjigovodstveni servis u Zagrebu na kojeg se možete osloniti