Kolektivni ugovor ugostiteljstva – Odluka o proširenju na sve poslodavce u djelatnosti ugostiteljstva

Nakon što je zaključen Kolektivni ugovor ugostiteljstva koji se primjenjuje od 01. travnja 2022.g., 31. svibnja je donesena i Odluka o proširenju kolektivnog ugovora ugostiteljstva. Ova odluka je stupila na snagu 01. lipnja 2022.g. Odlukom se primjena Kolektivnog ugovora proširuje na sve poslodavce i radnike u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, odnosno […]

Nakon što je zaključen Kolektivni ugovor ugostiteljstva koji se primjenjuje od 01. travnja 2022.g., 31. svibnja je donesena i Odluka o proširenju kolektivnog ugovora ugostiteljstva. Ova odluka je stupila na snagu 01. lipnja 2022.g.

Odlukom se primjena Kolektivnog ugovora proširuje na sve poslodavce i radnike u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, odnosno na sve djelatnosti iz odjeljaka 55 i 56.

U nastavku su značajnije odredbe Kolektivnog ugovora ugostiteljstva:

 • Probni rad – ovisno o složenosti poslova može se ugovoriti u trajanju od 2 do 6 mjeseci, u tom slučaju otkazni rok je najmanje 7 dana
 • Godišnji odmor – dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako da se na osnovicu od 4 tjedna dodaje još najmanje:
  • Prema složenosti poslova od 1 do 4 dana
  • Prema radnom stažu 1 dan na svakih 6 godina radnog staža
  • S osnove invalidnosti i tjelesnog oštećenje 1 dan
  • Samohrani roditelj 2 dana
 • Pravo na plaćeni dopust za važne osobne potrebe
  • Sklapanje braka – 5 dana
  • Rođenje djeteta – 3 dana
  • Smrt supružnika, životnog partnera, roditelja, djece – 7 dana
  • Smrt braće, sestara, djedova, baka te roditelja, braće, sestara supružnika ili životnog partnera – 2 dana
  • Selidbe – 2 dana
  • Teže bolesti i liječenja člana uže obitelji – 3 dana
  • Elementarne nepogode većih razmjera – 5 dana
  • Dobrovoljno darivanje krvi (svako darivanje) – 1 dan
  • Školovanje, osposobljavanje i obrazovanje – 6 dana
 • Osnovna najmanja plaća
  • Jednostavni poslovi – npr. čistačica, spremačica, servir, portir, nosač prtljage – 4.687,50 kn
  • Manje zahtjevni poslovi – npr. sobarica, pomoćni konobar, pomoćni kuhar, pomoćni recepcionar, pomoćni slastičar – 4.800,00 kn
  • Zahtjevni poslovi – npr. konobar, kuhar, slastičar, recepcionar – 5.400,00 kn
  • Vrlo zahtjevni poslovi – npr. konobar specijalist, kuhar specijalist – 6.400,00 kn
 • Dodaci na plaću
  • Povećanje osnovne plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu ukupnog radnog staža
  • Povećanje za otežane uvjete rada od 5 do 20% osnovne plaće
  • Rad blagdanom i neradnim danom – 50%
  • Rad nedjeljom – 30%
  • Noćni rad – 30%
  • Rad u drugoj smjeni – 10%
  • Dvokratni rad – 10%
  • Prekovremeni rad – 50%
 • Jubilarne nagrade – poslodavac je dužan radniku isplatiti jubilarnu nagradu za neprekidni radni staž kod istog poslodavca, najmanje u visini najviših neoporezivih iznosa prema poreznim propisima
 • Naknada troškova prijevoza – radnik ima pravo na pokriće troškova prijevoza na posao i s posla od strane poslodavca
 • Dar djetetu – poslodavac je dužan jednom godišnje radniku, koji ima dijete do 15 godina života, osigurati prigodni dar ili isplatiti novac za dar najmanje u visini najvišeg neoporezivog iznosa utvrđenog poreznim propisima
 • Otkaz ugovora o radu – ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok utvrđuje se u dužini polovice otkaznih rokova utvrđenih zakonom, osim kada radnik ima osobito važan razlog za otkaz ugovora, u kojem slučaju otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana.

Kolektivni ugovor ugostiteljstva:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_50_638.html

Odluka o proširenju primjene kolektivnog ugovora ugostiteljstva:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_58_837.html

Kontakt

Tražite profesionalni tim za vođenje knjigovodstva vaše tvrtke?

Odmah nas kontaktirajte za savjet i ponudu!

Ostale objave

Neoporezivi primici radnika u Jesenskom paketu mjera Vlade RH

Neoporezivi primici radnika u Jesenskom paketu mjera Vlade RH

Vlada RH je u jesenskom paketu mjera najavila i povećanje iznosa neoporezivih primitaka koji semogu isplatiti radniku. U NN 104/2022 objavljen je “Zaključak u vezi s izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak radi povećanja iznosa neoporezivih primitaka” prema kojem će...

Dvojno iskazivanje cijena kao mjera zaštite potrošača

Dvojno iskazivanje cijena kao mjera zaštite potrošača

Obveza dvojnog iskazivanja cijena primjenjuje se od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. i u tom razdoblju poslovni subjekti i drugi obveznici u svojim odnosima s potrošačima moraju iskazati cijenu i druge novčane iskaze vrijednosti i u eurima i u kunama. U razdoblju...

Knjigovodstvene usluge krojene po vašoj mjeri

Knjigovodstveni servis u Zagrebu na kojeg se možete osloniti