libro dik knjigovodstveni servis zagreb logo
Usluga za obrtnike

Knjigovodstvo i ra?unovodstvo

Knjigovodstvo i ra?unovodstvo

Za obrte i slobodna zanimanja
Knjigovodstveni servis Libro DiK iz Zagreba uz povoljne cijene nudi slijede?e knjigovodstvene ra?unovodstvene usluge za obrte i samostalna zanimanja: 1. Obra?un PDV-a / knjige URA i IRA 2. Obra?un pla?a i izrada naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose 3. Salda-konti dobavlja?a i kupaca / evidencija obveza i potraživanja 4. Obra?un amortizacije / analiti?ko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine 5. Robno knjigovodstvo / materijalno knjigovodstvo / obra?un proizvodnje 6. Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju, te poslovne banke 7. Obra?un putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika 8. Obra?un autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa 9. Priprema i izrada godišnje prijave poreza na dohodak 10. Poslovno savjetovanje o mogu?im rješenjima vezanim uz porez na dohodak

Usluga Knjigovodstva

Usluga Ra?unovodstva

Obra?uni Pla?a Zaposlenika

Usluga Savjetovanja