Naših 150+ klijenata zna zašto
Libro Dik – Vaš partner za uspjeh
Sa preko 12 godina iskustva u knjigovodstvu, ra?unovodstvu i poreznom savjetovanju izrasli smo u jedan od vode?ih knjigovodstvih servisa u Zagrebu i regiji.

Za Vaše uspješno poslovanje

Libro Dik usluge

Želja nam je ponuditi kvalitetnu i vrhunsku uslugu vo?enja poslovnih knjiga, profesionalnu brigu o vašem poslovanju te individualno prilago?eni pristup prema potrebama Vašeg poslovanja.

Usluga Knjigovodstva

Vodimo brigu o svim Vašim poslovnim knjigama i evidencijama za trgova?ka društava, obrte i/ili neprofitne organizacije. Naše knjigovodstvene usluge uklju?uju vo?enje dnevnika, glavne knjige, knjige ulaznih i izlaznih ra?una, knjige blagajne i blagajni?kih dnevnika te drugih pomo?nih knjiga, knjiga primitaka i izdataka, knjiga tražbina i obveza, evidencija dugotrajne imovine i kratkotrajne imovine, svog robnog i materijalnog poslovanja, evidencija Vaših kupaca i dobavlja?a, analitike pla?a vaših radnika, nadzornih knjiga uvoza i izvoza i svih drugih propisanih knjiga, evidencija i analitike.

Obra?uni Pla?a

Pružamo uslugu Vanjskog obra?una pla?a zaposlenika za tvrtke koje imaju vlastito ra?unovodstvo, kao zasebnu uslugu ili kao dio usluge uklju?ene u našu uslugu knjigovodstva i ra?unovodstva, Obra?un pla?a obuhva?a prijavu i odjavu zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, vo?enje svih evidencija zaposlenika, obra?une pla?a i ostalih naknada koje uklju?uju bolovanja, godišnje, regrese odmore ostale dodatke, zatim obra?une ostalih vrsta dohodaka zaposlenika, studentskih ugovora i ostalih ugovora, izradu mjese?nih i godišnjih platnih lista, virmana, izvješ?a o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obavezna osiguranja te predaju obrazaca svim potrebnim nadležnim državnim institucijama.

Usluga Ra?unovodstva

Ra?unovodstvene usluge obuhva?aju izradu ra?unovodstvenih politika i kontnog plana izra?enih prema Vašim specifi?nim vašeg poslovanja. Ra?unovodstvene usluge su tako?er i obra?uni PDV-a, amortizacija, svih vrsta pla?a i naknada, putnih naloga i troškova, loko vožnje, obra?une drugih dohodaka kao što su na primjer ugovori o djelu, autorski honorari, studentski ugovori i sli?no, zatim obra?une proizvodnje te ostale obra?une. Za Vas tako?er vodimo brigu o uslugama e-porezna, e-mirovinsko, e-zdravstveno, e-fina kako ne bi morali samo voditi brigu o tim obavezama.

Poslovno Savjetovanje

Kako bi našim klijentima olakšali njihovo poslovanja i pružili im financijsku i zakonsku sigurnost, ulažemo puno napora u konstantnu edukaciju svojih zaposlenika kako bi uvijek bili u toku sa svih novim zakonskih propisima, pravilnicima i ra?unovodstvenim standardima. Na taj na?in Vas u svakom trenutku možemo adekvatno savjetovati o vašim financijskim i poslovnim prilikama, uskla?enosti vašeg poslovanja sa zakonskim propisima i uvjetima poslovanje, kreditnim mogu?nostima i novim ulaganjima. Znamo da naši klijenti ponekad trebaju stru?nog partnera koji najbolje poznaje njihovo poslovanje i koji ?e ih znati savjetovati za dobrobit njihovog poslovanja i upozoriti ih na sve potencijalne rizike poslovnih koraka koje poduzimaju.

Naši klijenti su nam uvijek na prvom mjestu!

Uvijek na raspolaganju

Potreban Vam je pouzdan i siguran partner koji ?e Vam uvijek biti na raspolaganju za sva Vaša pitanja i probleme?

Cilj nam je ponuditi isklju?ivo vrhunsku uslugu našim klijentima u bilo kojem trenutku gdje god se oni nalazili.

Knjigovodstvene i ra?unovodstvene usluge

Pokrivamo sve djelatnosti

Bez obzira o vrsti Vašeg poduze?a, obrta ili udruge, u mogu?nosti smo pružiti Vam izvanrednu knjigovodstvenu i ra?unovodstvenu uslugu

Zanima Vas cijena naših usluga?

Saznajte sami cijenu za svoju tvrtku ili obrt u samo nekoliko sekundi

Poduze?a, tvrtke i društva

Tražite kvalitetne i potpune knjigovodstvene i ra?unovodstvene usluge za Vaše poduze?e?

Obrti i samostalna zanimanja

Tražite kvalitetne i potpune knjigovodstvene i ra?unovodstvene usluge za  obrt ili slobodno samostalno zanimanje?

Udruge i klubovi

U potrazi ste za knjigovodstvenim i ra?unovodstvenim uslugama za udruge, klubove i neprofitne organizacije?

Naši djelatnici su naša najve?a snaga!

Spoj iskustva i visokog obrazovanja

Ponosni smo što smo uspjeli okupiti odli?an tim visokoobrazovanih talentiranih pojedinaca svih generacija što nam omogu?uje pružiti  klijentima uslugu na najvišoj razini.

U mogu?nosti smo sa lako?om riješiti i najteže knjigovodstvene i ra?unovodstvene zadatke kako bi Vaše poslovne knjige bile besprijekorne.

Zašto Libro Dik?

Uvijek korak ispred

Posjedujemo posebno licencu ovlaštenog ra?unovo?e
Vaše poslovne knjige i ra?uni su osigurani od odgovornosti u slu?aju naše greške
Garantirana kvaliteta knjigovodstva i ra?unovodstva
Najbolji omjer cijene i kvalitete knjigovodstva i ra?unovodstva u Zagrebu

Javite nam se s povjerenjem

Rado ?emo Vam odgovoriti na svako Vaše pitanje ili ugovoriti sastanak kako bi Vam olakšali Vaše poslovanje. Slobodno nas nazovite na telefon ili pošaljite email poruku koriste?i našu kontakt formu.

Pošaljite nam Email

Suglasnost